Rosters

NT Home Service FC

 • #0 - Fan Gao Ejected from League
 • #4 - Xianglai Gao Ejected from League
 • #6 - Yan Wang
 • #9 - Paul Yang
 • #14 - Mike
 • #22 - Vee
 • #33 - Leo Yang
 • #77 - Shien Ji
 • #88 - Andre Zhou
 • Dasang
 • Jian Guan
 • Jason
 • Lin Zhao
 • Dean Xu
 • Cong Chen
 • Jiajia Zhao

Team Uniform